Zobacz menu

Władze Spółki

Artur Grzegorczyn

Członek Zarządu

Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu MegaPixel Studio S.A. Związany z branżą gier video od ponad 15 lat. Już w 2009 roku otworzył swoje prywatne studio, które bardzo szybko nawiązało współpracę z Forever Entertainment S.A. - kluczowym partnerem do dnia dzisiejszego. W latach 2015-2018 dzięki nowym klientom z Chin oraz Wielkiej Brytanii jego firma weszła na rynek gier VR zdobywając kolejne, bezcenne doświadczenie. Po zakończeniu kontaktów Artur Grzegorczyn skupił się na współpracy z polskimi partnerami, czego owocem jest MegaPixel Studio S.A. 

 

 

Zbigniew Dębicki

Członek Zarządu

Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu MegaPixel Studio S.A. W okresie 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe. W 2007 r. był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. W 2010 r. został Prezesem Zarządu Forever Entertainment S.A. (akcjonariusza Spółki), w której Zarządzie zasiada do dziś. Od 2011 roku Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ. W 2015 roku dołączył do grona dyrektorów w firmie China Smart Forever Entertainment Holdings z siedzibą w Hong Kongu. W 2015 roku dokonał przejęcia spółki Madman Theory Games S.A., a w 2018 utworzył firmę TA Publishing Sarl z siedzibą w Lannion we Francji. W 2020 roku utworzył spółkę Storm Trident S.A., w której jest Członkiem Zarządu. W październiku 2020 r. została utworzona spółka Fearful Entertrainment, w której jest Członkiem Zarządu. Ponadto pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach UF Games S.A. oraz Pastel Games S.A. oraz Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa „Mem” sp. z o.o. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

 

 

Zbigniew Szachniewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny, posiadający wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zajmuje się doradztwem prawnym związanym ze stosowaniem kodeksu spółek handlowych, prawa nieruchomości i kodeksu cywilnego. Jest Członkiem Zarządu w spółkach: Protector Centrum Medyczne sp. z o.o., Protector Centrum Medyczne sp. z o.o. sp.k., Modesta Nieruchomości sp. z o.o. oraz MS Fund sp. z o.o. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Forever Entertainment S.A. (akcjonariusz Spółki), UF Games S.A., Storm Trident S.A. i Fearful Entertainment S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej w Twin Office S.A. i Paxum Investments S.A.

 

 

Dominika Chylińska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka IX LO w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w 2012 roku jako rekruter w Agencji Reklamowo-Marketingowej „Evenf’, następnie przez nieco ponad trzy lata była księgową w firmie „Restytucja”. Od 2017 roku jest związana z Rossmann SDP Sp z o.o. jako kolejno: doradca kosmetyczny, szkoleniowiec doradców klienta, a obecnie Asystent Kierownika. Od lutego 2021 roku pracuje jako CP Relations Manager w Forever Entertainment S.A.

 

 

Kamila Dębicka

Członek Rady Nadzorczej

W latach 2002-2005 studiowała w Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Administracyjnym. Członek Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. (akcjonariusz Spółki) od początku istnienia Spółki. W latach 2002-2005 spedytor w PPT PKS Gdańsk Oliwa S.A. W latach 2008-2015 prowadziła własną działalność gospodarczą specjalizującą się w fotoreportażach. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: UF Games S.A., Storm Trident S.A. oraz Fearful Entertainment S.A. Ponadto Pani Kamila Dębicka jest żoną Pana Zbigniewa Dębickiego - Członek Zarządu oraz znaczącego akcjonariusza Spółki.

 

 

Radosław Grygoruk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, kierunek administracja oraz absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Prawa, kierunek administracja. Od 2003 r. pracuje jako dyrektor produkcyjny Slot Art Festival w Stowarzyszeniu Lokalnych Ośrodków Twórczych, organizując festiwal muzyczno - artystyczny, odbywający się co roku w Lubiążu k/Wrocławia. W latach 2015 - 2016 pracował dla Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 na stanowisku koordynator Weekendu Otwarcia ESK 2016. W latach 2012 - 2017 pracował dla Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantan jako producent koncertów.

 

 

Aleksandra Wrona

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Stosunków międzynarodowych oraz absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego studiów podyplomowych Zarządzanie projektem w IT. W okresie styczeń 2013 - październik 2015 asystentka Posła na Sejm, listopad 2014 - grudzień 2016 - asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. Od sierpnia 2017 roku współpracuje z Forever Entertainment S.A, obecnie zajmuje się koordynowaniem projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, przygotowuje aplikacje o granty i dofinansowania oraz wykonuje obowiązki asystentki Zarządu. Od kwietnia 2020 roku Członek Rady Nadzorczej w UF Games S.A. Dodatkowo od 2015 związana z Fundacją PSC, działającą na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa, realizując projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe.

 

 

Izabela Piasecka

Członek Rady Nadzorczej

W roku 2014 uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn (Politechnika Poznańska), a dwa lata później - doktora nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Od 2015 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Specjalistka w zakresie procedur ekobilansowania obiektów technicznych, Life Cycle Assessment, kształtowania jakości oraz ekoprojektowania maszyn, budowy i eksploatacji oraz komputerowego wspomagania projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, badania ośrodków sypkich, ziarnistych i granulowanych oraz baristyki. Autorka oraz współautorka ponad 60 prac naukowych, kierownikiem oraz członek zespołów badawczych wykonujących wdrożenia dla przemysłu, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN