Zobacz menu

Władze Spółki

Artur Grzegorczyn – Członek Zarządu

Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu MegaPixel Studio S.A. Związany z branżą gier video
od 2006 roku. Już w 2009 roku otworzył swoje studio developerskie, które po kilku latach działalności
nawiązało współpracę z Forever Entertainment S.A., która pozostała kluczowym partnerem Emitenta
do dziś. W latach 2015-2018, dzięki współpracy z nowymi klientami jego firma zdobyła doświadczenie
na rynku gier VR. Obecnie Pan Artur Grzegorczyn skupia się na realizacji projektów z portfela
MegaPixel Studio S.A.

 

 

Zbigniew Dębicki – Członek Zarządu

Zbigniew Dębicki – Członek Zarządu
Współzałożyciel, akcjonariusz i Członek Zarządu MegaPixel Studio S.A Pan Zbigniew Dębicki jest
związany z rynkiem gamingu od 2004 roku. Od roku 2010 jest Prezesem Spółki Forever Entertainmet
S.A. W  latach 2004-2008 był Prezesem Zarządu Element Studio sp. z o.o. (później Games Interactive
sp. z o.o.), zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe. W 2007 roku był jednym z
założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio. W 2015 roku przejął spółkę
MadmanTheory Games S.A. W 2018 r., w ramach struktur Grupy Forever Entertainmnt S.A. utworzył
spółkę MegaPixel Studio S.A z siedzibą w Gdyni, UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TA
Publishing S.A. z siedzibą w Lannion we Francji. W 2020 roku założył spółkę Storm Trident S.A. oraz
Fearful Entertainment S.A. W 2021 roku założył spółkę Forever Seed Fund S.A., która jest spółką
zależną od Forever Entertainment S.A., oraz w której jest Prezesem Zarządu. Pan Zbigniew Dębicki
posiada obszerną i szczegółową wiedzę na temat rynku gier wideo i jego historii, a także wieloletnie
doświadczenie w produkcji gier na wszystkie rodzaje platform sprzętowych do dystrybucji gier.

 

 

Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisany na listę radców
prawnych OIRP w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. Dodatkowo
posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych oraz nadzorczych.
Pan Zbigniew Szachniewicz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z
art. 129 ust. 3 pkt 5 niniejszej Ustawy). Pan Zbigniew Szachniewicz posiada powiązania z
akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

 

Dominika Chylińska - Członek Rady Nadzorczej


Członek Rady Nadzorczej. Drogę zawodową rozpoczęła w 2012 roku, zdobywając doświadczenie jako
rekruter, księgowa, szkoleniowiec co wpłynęło na rozwinięcie szerokiego wachlarza kompetencji.
Obecnie od ponad trzech lat zajmuje się relacjami z deweloperami w Forever Entertainment S.A.

 

Pani Dominika Chylińska nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art.
129 ust. 3 pkt 2 niniejszej Ustawy). Pani Dominika Chylińska posiada powiązania z akcjonariuszem
posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Kamila Dębicka - Członek Rady Nadzorczej

Pani Kamila pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od początku istnienia Spółki. Ukończyła Wydział
Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach
2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-
Oliwa S.A. W latach 2008-2016 roku prowadziła własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i
mini-produkcjach filmowych.


Pani Kamila Dębicka nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art.
129 ust. 3 pkt 5 oraz pkt 9 niniejszej Ustawy). Pani Kamila Dębicka posiada powiązania z
akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

 

Radosław Grygoruk- Członek Rady Nadzorczej


Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, kierunek administracja oraz
absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Prawa, kierunek administracja. Od 2003 r. pracuje
jako dyrektor produkcyjny Slot Art Festival w Stowarzyszeniu Lokalnych Ośrodków Twórczych,
organizując festiwal muzyczno - artystyczny, odbywający się co roku w Lubiążu k/Wrocławia. W
latach 2015 - 2016 pracował dla Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 na stanowisku
koordynator Weekendu Otwarcia ESK 2016. W latach 2012 - 2017 pracował dla Międzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantan jako producent koncertów.

 

Pan Radosław Grygoruk spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art. 129 ust.

3 pkt 2 niniejszej Ustawy). Pan Radosław Grygoruk nie posiada powiązań z akcjonariuszem
posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Aleksandra Wrona - Członek Rady Nadzorczej


Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w
bezpieczeństwie, Stosunków międzynarodowych oraz absolwentka studiów podyplomowych
Zarządzanie projektem w IT Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2013–2015 asystentka Posła na
Sejm, 2014 – 2016 – asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego. Od 2017 roku współpracuje z
Forever Entertainment S.A, obecnie zajmuje stanowisko kierownika działu People Operations/HR.
Dodatkowo od 2015 związana z Fundacją PSC, działającą na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa,
realizując projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe.

 

Pani Aleksandra Wrona nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. kryterium z art.
129 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 5 niniejszej Ustawy). Pani Aleksandra Wrona posiada powiązania z
akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

 

Marcin Chyliński - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańsiego o specjalności menedżer, dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w branży motoryzacyjnej, w zakresie obsługi klienta oraz sprzedaży. Obecnie zwiazany z Forever Seed Fund S.A. w dziale rozwoju biznesu.

 

 

MegaPixel Studio S.A.

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN