Zobacz menu

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2024 roku:

- raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 20 marca 2024 r.,

- raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 15 maja 2024 r.,

- raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 14 sierpnia 2024 r.,

-raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną

podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku:

- raport roczny za rok 2022 obrotowy zostanie opublikowany  21 marca 2023 r.

- raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 15 maja 2023 r.

- raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany  14 sierpnia 2022 r.

- raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany  14 listopada 2022 r.

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 roku:

- raport roczny za rok 2021 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2022 r.

- raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2022 r.

- raport kwartalny za II kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2022 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zostanie opublikowany w dniu 3 listopada 2022 r.

 

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku:

- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2021 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

MegaPixel Studio S.A.

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN