Zobacz menu

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku:

- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 16 sierpnia 2021 r.

- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN