Zobacz menu

Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju MegaPixel Studio S.A. zakłada dalszy rozwój jako studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu remake’ów klasycznych tytułów. Dodatkowo Spółka zajmować się będzie portowaniem gier na Nintendo Switch i pozostałem platformy, a w niedalekiej przyszłości planuje kreowanie własnych marek, dlatego Spółka poprzez jej realizację zakłada osiągnięcie: 

  1. wiodącej pozycji na światowym rynku gier jako studia deweloperskiego w zakresie tworzenia remake’ów o najwyższej jakości, a także portowania gier;
  2. pozyskiwanie najatrakcyjniejszych tytułów do realizacji gier typu remake;
  3. rozbudowa i stabilizacja zespołu oraz stałe podnoszenie jego zdolności deweloperskich i kreatywnych;
  4. kreacja własnych tytułów, rozwiązań, wzorów i patentów określanych jako IP (własność intelektualna).

 

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2020-2022. Spółka w celu realizacji strategii rozwoju rozważa wykorzystanie środków: pozyskanych z emisji akcji oraz wypracowanych z działalności operacyjnej Spółki i przeznaczenie ich na następujące cele:

  1. tworzenie 2-3 remake’ów gier rocznie; 
  2. portowanie do kilkunastu gier rocznie;
  3. realizacja projektów we współpracy z polskimi i zagranicznymi licencjodawcami;
  4. produkcja gier własnych.

 

Ponadto celem Emitenta jest tworzenie remake’ów i portowanie, gier na wszystkie istotne platformy sprzętowe jak: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One oraz PC (różne platformy), a także na konsole najnowszej generacji Playstation 5 oraz Xbox Series X. MegaPixel Studio S.A. wykorzystuje w produktach technologie oparte na silnikach Unity 3D oraz silnika Unreal Engine 4. Stosowane technologie oraz kompetencje Spółki znajdą zastosowanie również w konsolach piątej generacji oraz na Google Stadia i Amazon Luna. 

MegaPixel Studio S.A.

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN