Zobacz menu

Działalność Spółki

MegaPixel Studio S.A. działa na rynku gier wideo jako studio deweloperskie specjalizujące się w tworzeniu remake’ów klasycznych tytułów. Dodatkowo Spółka zajmuje się portowaniem gier na Nintendo Switch i pozostałe platformy, a w niedalekiej przyszłości planuje zajmować się kreowaniem własnych marek. Spółka produkuje gry w kooperacji z jednym z największych potentatów gamingu na świece, tj. z japońską firmą SEGA. 

 

MegaPixel Studio S.A. stanowi połączenie doświadczenia akcjonariuszy Spółki i osób nią zarządzających, co umożliwiło zbudowanie unikalnego modelu biznesowego z trwałymi przewagami konkurencyjnymi. Spółka została założona w lipcu 2018 r. i zarejestrowana w grudniu tego samego roku. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni, z kolei działalność operacyjna prowadzona jest we Wrocławiu. 

MegaPixel Studio S.A.

ul. Batorego 7, 81-365 Gdynia

+48 58 728 23 43

office@megapixel-studio.com

NIP 586 233 96 44 / REGON 381979247 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000757077 / Kapitał zakładowy: 124.000,00 PLN